W miesiącu wrześniu wznosimy swoje serca do Boga, wkładając je w dłonie Najświętszej Maryi Panny. W tym miesiącu, który dla wielu młodych ludzi jest nowym początkiem, polecajmy wszystkich tych, którzy stoją na starcie swych dróg - którzy może się ich lękają, którzy potrzebują mocnego "kopniaka" prosto z Nieba.
Prośmy w intencjach szczególnych, jednoczmy się w naszej małej wspólnocie, aby wypraszać łaski i Boże Miłosierdzie dla wszystkich dusz.

- Panie Boże,zawierzamy Tobie życie i zdrowie pewnej osoby, która w tym miesiącu będzie obchodzić swoje 33 urodziny. Prosimy o jej uwolnienie,uzdrowienie i ocalenie na ziemskiej drodze życia. Okaż Panie swoją chwałę i przynieś zdroje potrzebnych łask dla tej duszy oraz jej bliskich.

- Dziękujemy Ci Pani za cuda, które czynisz na naszych oczach. Dziękujemy za uzdrowionych z choroby, za wspartych w leczeniu, za pocieszonych w cierpieniach. Dziękujemy Ojcze za Twoją świętą obecność.

- Ojcze Przedwieczny, w Twoje ręce zawierzamy duszę Grzegorza, który leży w śpiączce - a w oczach lekarzy jest już zdany na cud. Panie, jeśli chcesz aby wyzdrowiał, przywróć go do życia. Jeśli jego czas się wypełnił, okaż Miłosierdzie jego duszy, która stanie u Twoich bram. Panie, wspomnij na modlitwy nas wszystkich tutaj zebranych i okaż miłość Grzegorzowi.

- Bądź łaskaw Panie ulżyć cierpiącym matkom i żonom, wskaż drogę strudzonym rodzicom, którzy nie potrafią dotrzeć do swoich dzieci. Ukaż w ich sercach wzór rodzicielstwa, wesprzyj wszystkie rozbite rodziny i rozpal ich rodzinne ognisko potęgą miłości.

- Dziękujemy za wszystkie łaski dobry Boże niech nasza wdzięczność unosi się do nieba

- Kochany Boże, Duchu Święty daj moc w modlitwy i intencje za które twoja córka Lena się modli. Maryjo, Matko Jezusa proś Duch Świętego o interwencje w tych intencjach na chwalę Jezusa Chrystusa.

- W intencjach Panu Bogu wiadomych,

- O uzdrowienie Kornelii z choroby,

- W Twoje ręce Ojcze zawierzam znaną Tobie sytuację przyszłych małżonków. Niech wypełni się Twoja wola w ich życiu i przyniesie owoc dobra.

- Dziękuję Ci Panie za wszystko co mam, za każdy dzień, proszę również o zdrowie dla mnie, Ty wiesz Panie czego mi potrzeba, za Małgorzatę, Irenę, Tadeusza, Krystynę - proszę dla nich o zdrowie, proszę o nawrócenie dla Jakuba, Macieja i o potrzebne łaski dla całej mojej rodzinki!

- Daj nam Boże odwagę byśmy nieśli Ciebie światu. Abyśmy z dumą byli głosicielami Dobrej Nowiny, naszego odkupienia i Twojego Zmartwychwstania.

- proszę w intencji młodzieży rozpoczynającej nowy rok szkolny, abyś dodał im zapału do nauki, wspierał ich intelektualny i duchowy rozwój oraz uczył bycia dobrymi ludźmi

- w dalszym ciągu proszę za Teresą, a także Justyną i wszystkimi walczącymi z rakiem, aby, jeśli taka jest Twoja wola, pokonali chorobę, dodawaj im siły i woli walki

- spraw, by Michał który leży w śpiączce po wypadku motocyklowym, odzyskał w pełni zdrowie

- czuwaj nad małą Olą która przeszła operację serca, niech jej stan poprawia się i wraca szczęśliwie do zdrowia

- proszę o mądrość i roztropność dla polityków by prawdziwie służyli obywatelom, kierowali się uczciwością i dobrem kraju

- za tych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa, by zachęceni gorliwą pracą misjonarzy wkroczyli na drogę Ewangelii i sami pozyskali nowych wyznawców Zbawiciela

- wspieraj osoby życia konsekrowanego, aby życie zgodne z radami ewangelicznymi kształtowało i uszlachetniało ich charakter i było źródłem radości

- czuwaj nad Dagmarą, która niesłusznie oskarżona czeka na proces w sądzie, uwolnij ją od niesprawiedliwych podejrzeń i spraw, by rzeczywisty sprawca wzbudził w sobie refleksję i postanowił poprawę

- przyjmij do chwały Nieba Karolinę, a także Czesława i wszystkich zmarłych w minionym miesiącu

- obdarz potrzebnymi łaskami Stanisława i Alicję, którzy świętowali 20 rocznicę ślubu, oraz ich bliskim

- dziękuję za piękne przeżycia podczas pielgrzymki do Świętej Lipki, czuwaj nad następnymi czekającymi mnie wkrótce wyjazdami

- błogosław przedsięwzięciom naszej parafialnej wspólnoty, szczególnie zbliżającym się akcjom Caritas, i jeśli taka jest Twoja wola czuwaj nad ich pomyślnym rozwiązaniem

- naucz nas pamiętać o Twojej nieustannej, wiernej obecności i ofiarowywać Ci każdy dzień z wszelkimi wydarzeniami i niespodziankami

- przemień serca tych, którzy zwiedzeni przez innych zeszli z drogi wiary, by mieli odwagę przeciwstawić się zwodzicielom i uznać Chrystusa jako drogę, prawdę i życie.

- Jezu, miej w opiece wszystkich uzależnionych, chorych, samotnych, bezdomnych i cierpiących.

- proszę o modlitwę za wszystkich ojców duchownych i osoby świeckie posługujące Panu,

- o prowadzenie nauczycieli i uczniów w głoszeniu Słowa Bożego.

- Błogosław Panie i wejrzyj na sytuacje wszystkich osób znajdujących się w naszej małej wspólnocie. Obdarz ich wiarą i pokojem. Nakarm Ojcze nasze serca mądrością Ewangelii, daj siłę abyśmy potrafili czerpać życie z owoców Twojej Męki. Uzdolnij nas do prawdziwej Miłości, pokaż sedno Eucharystii, popchnij zlękane dusze ku Sakramentowi pojednania z Tobą, a także umacniaj w chorobach, wydźwigaj z lęków i pocieszaj - jak to robisz, będąc naszym Przyjacielem.

Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej,wszystkich Świętych, Aniołów i naszych patronów - wysłuchaj nas Panie.

"Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9)"