W miesiącu Październiku, w wyjątkowy sposób swe serca kierujemy do Maryi.
Jedynej tak wiernej i oddanej Kobiecie, która w Bogu złożyła Swoją ufność.
W Bogu odnalazła Miłość, przez Boga Miłość doskonałą otrzymała i z Woli Boga, ową Miłość powierzyła światu...
Pomni na pokorę Maryi, na Jej otwarte serce, zaufanie i bezwzględne poddanie się Bogu Ojcu, pragniemy upodabniać się do Tej Doskonałej Dziewicy.

Miecz boleści, który jest odbiciem swoistej Miłości-uzdrawia i uwalnia...
Ofiara Miłości, łączy człowieka z Bogiem-by każdy z nas mógł wejść do Królestwa Nieba.

Ufni w doskonałe Orędownictwo Matki Najświętszej,
Składamy przed Bogiem następujące prośby:

-Miłosierny Boże, Ty wiesz czego nam potrzeba zanim poprosimy. W Tobie pokładamy ufność i prosimy, naucz nas prawdziwej wdzięczności za Twoje dary.
W tym miesiącu, za wstawiennictwem Twoich Świętych oraz Maryi, Twej Niepokalanej Matki, proszę w następujących intencjach:

-dziękuję za przeżycie Diecezjalnego Spotkania Młodych oraz Pielgrzymki Kół Żywego Różańca, niech te piękne religijne wydarzenia staną się pobudką do pogłębiania wiary, dziękuję za Twojego Ducha i cudowną atmosferę tych spotkań.

-proszę w intencji tych, za których nikt się nie modli, opuszczonych, zapomnianych, aby wiedzieli, że są ważni w Twoich oczach

-miej w swojej opiece Kamilę, która wskutek wypadku straciła swoje nienarodzone dziecko i sama walczyła o życie. Wspieraj ją i jej bliskich w jej rehabilitacji i powrocie do normalnego życia,

-w miesiącu poświęconym Różańcowi Świętemu, wynagradzaj modlitewne poświęcenie członkom kół różańcowych. Błogosław kołu z mojej Parafii, wzbudź w nas łaskę gorliwej modlitwy, proszę szczególnie za chorymi członkami- Janem, Wiesławą, Januszem i Katarzyną

-wspieraj w walce z chorobą Krzysztofa oraz Zdzisławę w jej rekonwalescencji po operacji

-za tych, którzy piastują wysokie stanowiska, by mieli na względzie, iż wszelka władza od Ciebie pochodzi i kierowali się w swym urzędzie uczciwością i dobrem obywateli

- o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, niech różnice w poglądach politycznych oraz wyznawanej wierze nie będą polem wzajemniej nienawiści, proszę za ofiary wojen i terroryzmu

-proszę w intencji chorych i cierpiących, o mężne wytrwanie w trudnych chwilach, oraz szczęśliwy powrót do zdrowia, a także za starszych, aby godnie przeżyli jesień swojego życia ciesząc się szacunkiem młodszych pokoleń

-za ofiary przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i każdego rodzaju zła, jak również równie godnych miłosierdzia i litości ich sprawców, którzy nie zaznali jeszcze Twojej miłości

-proszę za dzieci i młodzież szykujące się do Pierwszej Komunii i Bierzmowania, zaszczep w nas łaskę częstego i pobożnego korzystania z Sakramentów

- za dusze w czyśćcu cierpiące oraz za żyjących grzeszników zatwardziałych, aby pamiętając o swej przemijalności i mocy Twojego przebaczenia, rychło się nawrócili.

-Dziękuję Ci Panie za wszystko, czego doswiadczyłam, proszę Cię o pomoc w dalszym moim leczeniu, aby wszystko dobrze się potoczyło. Proszę również o zdrowie dla Małgorzaty, Krystyny, Kazimierza, za moimi dziećmi i wnukami - miej ich Panie w swojej opiece.

-Najlepsza nasza Mateczko prosimy Cię o wypraszanie łask u Twojego Syna Jezusa o miłosierdzie dla Olgi,o błogosławieństwo dla całej naszej rodziny,za naszą małą Wspólnotę,za dusze cierpiące i za wszystkich uzależnionych od alkoholu w naszej miejscowości,dziękujemy za opiekę Matki Maryii i błogosławieństwa już otrzymane

-Proszę o przymnożenie wiary i o łaskę spowiedzi .

-Proszę o łaskę i siły do słuchania i wypełniania Słowa Bożego.

-Proszę o łaskę życia bez fobii ,bez strachu a w poczuciu Bożego pokoju i milosci.

-Proszę o kogoś z kim będę czuł się kochany, tolerowany takim jakim jestem, komuś komu będę mógł bezgranicznie zaufać i będę się czuł bezpiecznie .

-Proszę o to, by samotność ludzi wypełnił Jezus Chrystus i aby odnaleźli sens życia , by czuli się kochani i potrzebni .

-Proszę w intencji wujków, ufając, że Bóg Wszechmogący wyprowadzi ich z alkoholizmu.
Proszę w intencji mojej mamy i brata- o ich relacje i wzajemne zrozumienie.
Dziękuję za moją wieloletnią przyjaźń, za związki w naszych rodzinach, a także proszę o błogosławieństwo dla tych relacji. W tym miesiącu w wyjątkowy sposób,proszę w intencji Olgi, aby Dobry Bóg przez ręce Maryi, ofiarował cud uzdrowienia duszy i ciała.

-proszę w intencji związków przedmałżeńskich, aby mogły z Bożą pomocą, podążać drogą Ewangelii.

-proszę w intencji małżonków- Mateusza i Dominiki, aby obydwoje mogli cieszyć się Bożą Obecnością.

-proszę w intencji osób, które starają się o dar potomstwa. Niech łaskawy Bóg ofiaruję im radość z bycia rodzicami.

-dziękuję Bogu i Matce Najświętszej za wszelkie łaski, dary i nieustanną opiekę w życiu codziennym.

-ofiarując swoje życie Matce Najświętszej, proszę o Jej Obecność i wskazywanie drogi powołania.

-w intencji małej Olgi, o cud uzdrowienia- a także za Bożą Obecność w jej życiu- jej a także całej rodziny.

-Proszę o modlitwę w mojej intencji za pogłębienia miłości, wiary i zaufanie Panu Bogu w pełni, bez żadnych granic.

-proszę w intencji pojednania rodzin.

Matko Najświętsza, z miesiąca na miesiąc coraz więcej otwartych serc się Tobie zawierza.
Ufam,że Bóg kieruje naszymi pragnieniami i ingerując w ufność składaną Maryi,
pociąga nas do głębszej ufności i wiary w moc zsyłaną prosto z Nieba.

Prosząc o wstawiennictwo Wszystkich Świętych, Aniołów i Aniołów Stróżów,
powierzając się Woli Bożej i ufając w jej nieomylność,
wołamy- MARYJO, ORĘDUJ ZA NAMI!

"Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9)"