W tym nowym miesiącu, który dzięki Bożej łasce możemy przeżywać- pragnę składać w ręce Maryi nasze kolejne prośby.
Sami nie jesteśmy zdolni, by wołać do Boga- tak doskonale i tak wiernie jak Matka Maryja.
Poprzez Jej Niepokalane Serce, chcę pokornie prosić- by dobry Bóg zechciał usłyszeć pragnienia naszych dusz.
W Bogu składamy nadzieję i Bogu zawierzamy siebie.
Niech nasze serca nie tylko wznoszą prośby do Pana, ale wzbudźmy w sobie wdzięczność, miłość i wiarę. Ufajmy, że Chrystus zawsze wysłuchuje Swoje dzieci i nie odmawia Miłosierdzia tym, którzy Go zapraszają do swojego życia.

Maryjo, oręduj za nami!

-Najlepszy Ojcze, z serca dziękuję Ci za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, którymi mnie obdarzasz. Panie, nie to, gdy czuję zadowolenie- lecz to, gdy trwam w niepewności, czyni mnie Tobie oddanym. Umacniaj mnie w życiowych zmaganiach i ochraniaj w Swoim Miłosierdziu. Tobie chwała i dziękczynienie!

-Maryjo, ofiaruję Tobie prośbę o błogosławieństwo dla mnie i całej mojej rodziny, wszystkich jej członków, a także ludzi, których spotykam na co dzień.
Ja wiem Mateczko, że Pan Bóg krzyżuje ludzkie drogi, by wzajemnie mogli sobie pomagać. Błogosław więc znajomym, obcym, bezdomnym, pracownikom i wszystkim rodzinom.

-Dziękuję Matko za wszystkie otrzymane łaski i Twoje potężne orędownictwo.

-Panie Jezu, w Twoje ręce oddaje ludzi młodych, by z Twoją pomocą wytrwali w czasie narzeczeństwa, będąc Tobie wiernymi.

-Jezu błogosław wszystkim dzieciom z naszych rodzin, kształtuj ich serca według własnej woli i czyń ich Swoimi uczniami.

-Ojcze Niebieski, błogosław mojej mamie i bratu. Kieruj tej relacji i wprowadź w nią pokój, zrozumienie i wrażliwość serca.
Ofiaruj mamie światło ducha i dozwól, by odnalazła Twoją Mądrość.

-Panie miej w opiece wszystkie osoby uzależnione od alkoholu i tych, którzy rujnują swoje życie w wyniku wszelkich nałogów.
Wyprowadzaj ich Ojcze z tych słabości i ukaż nadzieję na lepsze życie.

-Maryjo, oręduj za wszystkimi grzesznikami i tymi, co odeszli od Boga. Doprowadź ich Mateczko do Ojca, wskaż drogę nawrócenia.

-Przebacz Panie nasze grzechy, okaż Miłosierdzie... Dozwól przeżyć dobrą spowiedź i oczyszczenie serca z nawracających słabości.

-Ojcze, weź w opiekę wszystkie zmarłe dusze z naszych rodzin, uwolnij tych, którzy cierpią w Czyśćcu, a nas- całą wspólnotę, ochraniaj od ognia piekielnego.

-Maryjo Tobie oddaję skłócone rodziny. Matko- Ty jesteś Mistrzynią ogniska domowego. Rozpalaj miłość i zaangażowanie w rodzinach i wyproś dla nich u Boga pokój.

-Maryjo, weź w opiekę całą naszą Ojczyznę. Ochraniaj ją i dotykaj naszych serc, abyśmy nieustannie wielbili Ciebie i Tobie składali swoje serca.

-Jezu, dziękujemy za wysłuchanie naszych intencji październikowych, naszych wołań w intencji Olgi i Jej rodziny.

-Dziękuję O Panie za wszystko i proszę o opiekę na de mną, moją rodziną. Polecam zdrowie moje, Małgorzaty, Krystyny, Kazimierza. Miej nas Panie w swojej opiece

Boże, Ty codziennie zapraszasz nas do czerpania ze źródeł Swojej miłości. Jakże odwdzięczymy Ci się za to? Wiem, że nie żądasz całopalenia ni ofiary, ale pragniesz miłości, która rozpala duszę i wzbija ją ku Tobie. Z miłością jeszcze nieudolną, lecz ufną składam Ci, Boże, kolejne intencje, pokornie poddając je Twojej, jedynej słusznej woli. Składam je również w ręce Maryi, niezrównanej Orędowniczki i Pośredniczki Twoich łask, na ręce Świętych i Aniołów:

- błogosław moim krewnym, wspomagaj ich w problemach, obdarz ich zdrowiem i pomyślnością. Modlę się szczególnie za Halinę, Jerzego, ich dzieci- Ewę i Łukasza z małżonkami oraz wnuczęta- Amelię, Lenę, Bartosza i Igę. Obdarz także potrzebnymi łaskami Rodziców- Agnieszkę i Dariusza, który w tym miesiącu będzie obchodził 50-te urodziny

-proszę o wybaczenie doczesnych grzechów tym członkom rodziny, którzy już odeszli do wieczności, o pokój duszy Mieczysława, Bożeny, Ryszarda, Wiktora, Genowefy, Marianny, Adama

- obdarz łaską godnego przygotowania się i owocnego przeżycia zbliżających się rekolekcji adwentowych, zaszczep w nas ducha prawdziwej odnowy

- dziękuję za każdy ślad Twej obecności w moim życiu, za dobrodziejstwa, jakimi obdarzasz mnie każdego dnia, dziękuję za dobrych ludzi, jakich stawiasz na mojej drodze, i tych mniej dobrych, bym uczyła się przebaczenia, pokory i miłosierdzia

-nasyć tych, którzy cierpią głód- głód chleba i głód miłości- niech dzięki napełnionym sercom głodujący mają pełne talerze, a osamotnieni znajdą bratnią duszę

-miej w swojej opiece tych, którzy walczą z lękami, depresją, są niezaradni i osamotnieni w swoim nieszczęściu i nierzadko utracili sens życia- aby odzyskali radość i równowagę i pojęli, że są naprawdę kochani

-proszę za tych, którym nadmierne kompleksy i ślepe porównywanie się z innymi nie pozwala dostrzec ich niepowtarzalnego piękna i godności dziecka Bożego

- daj opamiętanie tym, którzy dla swoich korzyści i poczucia wyższości gnębią słabszych, daj im odczuć Twoją miłość, aby sami nauczyli się lepiej traktować swoich bliźnich

- otwórz na Twoją prawdę tych, którzy szukają odpowiedzi na pytania o sens życia i przyszłość w okultyzmie, wróżbach i horoskopach. Uświadom ich o szkodliwości tych praktyk i uwrażliwiaj na piękno Ewangelii jako Drogi poznania

-proszę za tych, którzy pokładają sens życia w pustych zabawach, a dobra materialne przedkłada nad duchowe, aby nauczyli się przyjmować trudy życia i szukali skarbów w Niebie

- za wychowawców młodego pokolenia, rodziców, opiekunów, nauczycieli, aby odpowiedzialnie korzystali z daru wychowawstwa i żądając posłuchu u swoich podopiecznych, sami świecili doskonałym przykładem

- miej w swojej opiece młodzież, spraw, aby nie wstydziła się swojej wiary i wartości wpajanych im w rodzinnym domu, szkole, kościele i innych środowiskach. Modlę się szczególnie za młodzież, która sprawia problemy wychowawcze, wkracza na drogę przestępstwa, lekceważy autorytety, eksperymentuje z używkami i uważa czystość za przestarzały relikt, aby rozumiała, że taki rodzaj "wyzwolenia" jest oznaką braku szacunku dla innych i dla samego siebie

- modlę się za nieuleczalnie chorych, którzy są u kresu swych ziemskich chwil, aby przeżyli je godnie, otoczeni najlepszą opieką i opatrzeni Sakramentami świętymi. Błogosław tym, którzy poświęcają czas, energię i serce opiece nad chorymi, wolontariuszom i wszystkim, którzy niosą pomoc potrzebującym

-za misjonarzy, którzy często z narażeniem życia niosą Ewangelię w najdalsze zakątki świata, daj im dużo sił i ochoty do pełnienia tej pięknej i niebezpiecznej pracy duszpasterskiej, proszę szczególnie za s. Agnieszkę przebywającą z misją w Sudanie i ks. Grzegorza z Ukrainy. Bądź wieczną nagrodą tym, którzy w swojej misji poświęcili życie

- za pracowników mediów, aby mieli odwagę przekazywać prawdę i nie rezygnowali z prawdziwych wartości dla ulotnego poklasku, dziękuję za tych, którzy wykorzystują media, zwłaszcza internet, jako narzędzie głoszenia Słowa Bożego

- proszę za osoby, które zatraciły sens modlitwy, przeżywają kryzys wiary, za tych którzy w swej bezradności atakują religię i profanują Sakramenty, aby nawrócili się i na nowo odkryli w sobie piękno i skuteczność modlitwy

-proszę o ocalenie przed zagładą najbardziej bezbronnych- dzieci w łonie matek. Niech nie będzie im odebrana szansa rozwijania się na tym świecie. Niech te rodziny, które nie zdołają pokochać i wychować swoich dzieci, uszczęśliwią tych, którzy nie mogą mieć własnego potomstwa

- za tych, którzy ze strachu, zaniedbania czy zbytniej pewności siebie odwlekają spowiedź świętą, dodaj im odwagi i krytycznego wejrzenia na siebie, by zdecydowali się uwolnić z więzów szatańskich i otworzyli na Twoje łaski

-proszę o bezpieczną podróż , ducha jedności i modlitwy dla pielgrzymów udających się oddać hołd świętej Wiktorii, za Jej przyczyną wysłuchaj ich serdecznych, Tobie wiadomych próśb.

Maryjo, w ręce Twoje i ręce Aniołów Pańskich,a także wszystkich Świętych- prosimy Cię Matko- ORĘDUJ ZA NAMI!

Ojcze Nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

"Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9)"