W ten piękny styczniowy czas modlimy się z ufnością – przez ręce Maryi – do małej Dzieciny, do Jezusa, który dla nas – grzeszników – postanowił przyjść na Ziemię.
Kochani, w miesiącu gdy wciąż wspominamy narodziny Boga, spróbujmy jeszcze w klimacie Świąt,  lichą stajenkę stworzyć we własnych sercach i właśnie w niej przyjąć Zbawiciela do własnego życia. Niech spełnia się wola Boga we wszystkich sprawach, które Bogu zawierzamy!

Dziękując Bogu za 2018 rok, w którym miało miejsce wiele cudownych wydarzeń, zmian i niespodzianek, polecam Jego opiece nadchodzący czas, aby był pomyślny i bezpieczny dla całego świata, kraju i każdego człowieka z osobna. Powierzamy Ci, Jezu, nasze plany, ale także niepokoje i pytania jaki będzie ten rok. W szczególności zawierzam te intencje:

- prowadź drogą pięknej miłości Izabellę i Krystiana, przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa, spraw by rodzina którą stworzą była zgodna i szczęśliwa

- Jezu, zawierzam Ci wszystkich narzeczonych, którzy w tym roku będą wchodzić w Sakrament małżeństwa. Panie, bądź im ostoją, tarczą i przywódcą!

- o obronienie pracy magisterskiej dla Adriana

- Panie, miej w opiece nas, którzy Tobie chcemy służyć, prowadź nas swoimi ścieżkami i ofiaruj namaszczenie Ducha Świętego.

- błogosław Jezu przedsięwzięcia, które chcemy realizować – jeśli są zgodne z Twoją wolą, a te, co są szkodą dla naszej duszy, zniszcz w zarodku

- ratuj Teresę cierpiącą na nowotwór, a jeśli Twoja wola zarządzi inaczej, spraw by godnie odeszła z tego świata

- miej w opiece Panie wszystkie osoby chore, cierpiące i umierające. Tym, którym chcesz ofiaruj uzdrowienie, poślij do nich ludzi, którzy w Twoim imieniu będą pełnić posługę Ewangelizacji

- przyjmij do swojego Królestwa zmarłych w ostatnim czasie, zwłaszcza ofiary świątecznych wypadków, pożarów, zmarłych w Czechach górników

- wspieraj Monikę która podjęła próbę samobójczą, pomóż dojść jej do psychicznej równowagi

- obdarz potrzebnymi łaskami i wspieraj w posłudze duszpasterskiej ks. Romana i ks. Zbigniewa

- daj nawrócenie tym, którzy usiłują zniszczyć Kościół Katolicki, podżegają do nienawiści i sieją plotki niszczące dobre imię swoich bliźnich

- czuwaj nad czystością ciała i duszy młodych ludzi, aby potrafili uszanować swoją godność dzieci Bożych i dawać godziwe świadectwo rówieśnikom

- daj także opamiętanie tym, którzy sieją zgorszenie, sprowadzają młodzież na zła drogę i nie widzą nic złego w seksualnej rozwiązłości

- wspieraj rodziny borykające się z finansowymi problemami, aby brak środków do życia nie stał się powodem rozpadu więzi, oraz by otrzymali pomoc ludzi dobrej woli
- błogosław w życiu prywatnym i zawodowym Cezaremu, jego bliskim i współpracownikom. Niech w sprawowanym urzędzie kieruje się pobudkami sumienia i dobrem mieszkańców

- czuwaj nad wyjeżdżającymi na ferie, aby dobra zabawa nie przysłoniła zdrowego rozsądku, by był to czas radosny i bezpieczny, oraz by nie był to czas wolny od praktyk religijnych

- za świeżo zaręczonych Luizę i Mateusza abyś prowadził ich drogą łaski aż ku szczęśliwemu zawarciu sakramentu małżeństwa

- miej w swojej opiece tych, którzy w tym roku przyjmą sakramenty chrztu, pierwszej komunii, bierzmowania, kapłaństwa i małżeństwa,

- prowadź i strzeż w tym roku od niebezpieczeństw ciała i duszy kapłanów i służbę liturgiczną w mojej parafii, aby gorliwie i z radością służyli Tobie i cieszyli się Twym wsparciem

- dodaj odwagi tym którzy jeszcze lękają się całkowicie oddać Tobie, aby ich wiara stała się doskonała i by pojęli że jedynie w Bogu znajdą szczęście i wolność

- pozwól tym, którzy walczą z kompleksami, szczególnie dotyczącymi wyglądu, cieszyć się pięknem Twoim, którym nas wszystkich stworzyłeś

- wspieraj osoby walczące z nałogiem swoim lub swoich bliskich, niechaj unikną tragedii wywołanych alkoholem i narkotykami

- naucz nas patrzeć na bliźnich Twoimi oczami, strzeż przed pochopnymi osądami i ciągłą krytyką

- wspieraj osoby, które złożyły przed Tobą szczególne śluby, np.czystości, abstynencji, aby odpowiedzialnie i wiernie wypełnili swe przyrzeczenia

- błogosław młodym rodzicom, aby otrzymali potrzebne merytoryczne i duchowe wsparcie w trudnej misji wychowania potomstwa

- pozwól doczekać dachu nad głową bezdomnym, eksmitowanym, aby bez względu na to czy bezdomność wynikła z ich winy czy nie, znaleźli nowe, bezpieczne i ciepłe mieszkanie, zwłaszcza w zimowym okresie

- pomóż znaleźć wyzwolenie uzależnionym od pornografii i masturbacji, by nauczyli się szanować swoje ciało jako świątynię Ducha Świętego i nie skazili jej grzechami przeciw czystości

- wspieraj wszystkich którzy indywidualnie lub tworząc grupy udzielają się charytatywnie, aby czerpali satysfakcję ze swojej misji, by była ona dla nich prawdziwym porywem serca oraz by wdzięczność ich podopiecznych i Twoje błogosławieństwo było dla nich największą nagrodą

- pomóż wszystkim starającym się bez skutku o potomstwo,,szczególnie Ewie i Krzysztofowi

-pomóż wszystkim opętanym okultyzmem i spirytyzmem, aby zostali uwolnieni od mocy czarów i zwrócili się do jedynego i prawdziwego Boga

- pomóż właściwie ukształtować sumienie zarówno tym, którzy są nazbyt skrupulatni jak i tym którzy nie dostrzegają w ogóle swej grzeszności

- Panie Jezu dziękuję Ci bardzo za ten miniony rok, za wszystkie błogosławieństwa, które otrzymałam od Ciebie, za udaną operację i w dalszym ciągu proszę o Błogosławieństwo na ten rok, o zdrowie dla mnie dla mojej rodzinki dla Małgorzaty, Ireny, Krystyny, Tadeusza, bardzo proszę o wiarę dla Mateusza, Marty, Krzysztofa, Joanny, dla moich wnuków. Jezu Ty się tym zajmij!

- Składam te wszystkie prośby w Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny:
Proszę Cię Panie o pokój i Błogosławieństwo Twojego Ducha dla każdego dziecka Bożego.
Błogosław Twoja Nowa Parafie i Twoich robotników. Niech Twoje marzenia się spełniają.
Proszę wysłuchaj wszystkich próśb składanych przez tego bloga, chroń Lenę, niech będzie Twoim głosem na każdy dzień.

- Panie, w Twoje ręce oddaje moją posługę we wszystkich sprawach, których się podejmuję. Duchowych i nie tylko. Prowadź mnie przez ręce Matki Maryi i pozwól dostrzegać owoce tej posługi.

- Proszę za mojego Wujka, który jest w ciężkim stanie w szpitalu, w śpiączce, Panie Ty się tym zajmij!

- w intencji mojego chorego taty, Panie zawierzam Ci jego chorobę i mnie samą, abyś pokój wlał w moje serce.

Przez ręce Maryi, Aniołów i Świętych, prosimy Cię Jezus abyś wysłuchał naszych próśb – w imieniu Jezusa Chrystusa – prosimy o łaski, uzdrowienia, uwolnienia i wzmocnienie duchowe.
Amen

"Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9)"