W miesiącu wrześniu, łącząc się we wspólnej modlitwie, powierzamy Bogu przez ręce Maryi następujące intencje:


- Panie, powierzam Ci moją sytuację życiową, proszę pokieruj moimi drogami, rozjaśniając kwestię miejsca zamieszkania, pracy oraz mojej relacji z Tobą.
Jeśli jest to zgodne z Twoją wolą, doprowadź mnie na spotkanie w organizowanym kursie Nowe Życie.

- Jezu, dziękuje Ci za uzdrowienia, które pozwoliłeś nam oglądać. Tobie należy się wszelka chwała i dziękczynienie

- Panie, dziękuję Ci za wszelkie natchnienia, którymi prowadzisz mnie do Siebie. Wybacz Ojcze opór, wybacz ciągłe upadki i zawahania...Miej litość nade mną, grzesznikiem

- Jezu, miej miłosierdzie dla nas i całego świata

- Panie, postem i modlitwą pragnę w Twoje imię modlić się za uzależnienia, za ludzi zniewolonych i uwięzionych przez wszelkie słabości. Jezu, ufam Tobie!

- Maryjo, zanieś nasze dziękczynienie Bogu Ojcu,który jak najlepszy Ojciec, nigdy się nami nie męczy

- Panie, powierzam Ci moją nową sytuację życiową, do której ufam,że sam mnie poprowadziłeś. Pobłogosław Panie to, co chcesz aby się ostało i wykrusz to, co szkodzi mojej duszy.
Pobłogosław Jezu te dzieła, które niosą Tobie chwałę i ludzi zaangażowanych w pomoc, by nieść Dobrą Nowinę światu

- Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia z choroby mojej szwagierki Oli

- Panie, prosimy Cię o uzdrowienie ludzi chorych na raka. W tym miesiącu szczególną opieką otaczamy modlitwą Agatę. Panie, w Twoje świetę Imię mówimy wszystkim komórkom rakowym
aby opuściły jej ciało. W imię Jezusa Chrystusa, Agato jesteś zdrowa! Amen

- Panie Jezu, dziękujemy za wysłuchanie naszych modlitw. Dziękujemy, że uczyniłeś ten cud i ofiarowałeś upragniony dar macierzyństwa

- Proszę w intencji córki o wszelkie łaski dla niej oraz za moja rodzinę i o moje zdrowie

- Proszę w intencji uzdrowienia z choroby oraz o dobrego męża Bóg zapłać.

- O Matko Nieustającej pomocy bardzo Cię poszę o zdrowie dla mnie, dla Małgorzaty, Ireny, Krystyny, Tadeusza. Miej w opiece mojego męża, moją mamę, wnuki i moje dzieci. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta BoZa Rodzicielko...

- Za duszę zmarłej Łucji.Panie Jezu daj nam swoją siłę i mądrość abyśmy się nie zatrzymywali i szli dalej z Tobą.

- Panie, ześlij zdroje łask dla wszystkich, którzy swoje życie poświęcają opiece nad drugą osobą. Umacniaj ich Swoją siłą i wynagradzaj owocami nieba.

- Panie Jezu, przede wszystkim dziękuje za wszelkie dobro otrzymane z Twojej hojnej ręki. Pobudzaj mnie do jeszcze,głębszej wdzięczności, pobudzaj serca zamknięte i pyszne

- naucz nas rozpoznawać znaki czasu i odróżniać Twoją Prawdę od nauki fałszywych proroków, a tym którzy wprowadzają w błąd, otwórz serca i umysły by poddali się w słodką niewolę Twojej Miłości

- w minionym miesiącu szczególnie poświęconym walce z alkoholizmem, czuwaj nad tymi których opętał demon nałogu i pozwól wytrwać się z jego szponów. Pomóż nam wytrwać w trzeźwości i uświadom ile tragedii powoduje alkohol

- chroń rodziny przed destruktywnym działaniem środowisk LGBT, niech nic nie zagraża godności i świętości chrześcijańskiej rodziny

- ratuj małżeństwa Weroniki i Marii, niechaj zabliźnią się rany i zatriumfuje miłość.

- błogosław małżeństwom dopiero co zawartym, aby rozwijały się w duchu Ewangelii, by były zgodne i szczęśliwe, ale, też gotowe na trudy, szczególnie proszę za Elżbietę i Dominika

- prowadź kapłanów, swoich wybranych synów, aby gorliwie pozyskiwali dla Ciebie dusze, niech cieszą się szacunkiem i życzliwością, a tym którzy postępują niegodnie, przemień serca

- spraw, by Najświętsza Dziewica Maryja była jeszcze bardziej czczona, miłowana i poznawana,

- proszę za dusze w czyśćcu cierpiące, abyś ukoił ich męki i otworzył dla nich Niebo, zawierzam w sposób szczególny zmarłych Andrzeja, Bartosza, Jarosława, Stanisława, Janinę a także tragicznie zmarłego Dawida i jego ojca, a także zamordowanej Krystyny

- uchroń nas od klęski głodu, ześlij upragniony deszcz aby rolnicy mogli zebrać obfity plon i zapewnić pożywienie sobie i bliźnim

- ulżyj w cierpieniu dźwigającym krzyż choroby, szczególnie tym którzy chorują przewlekle, niechaj zrozumieją sens swego cierpienia i potrafią ofiarować je na Bożą chwałę, proszę zwłaszcza za Teresę, Janinę i Grażynę

- czuwaj nad Dorotą i Łukaszem, którzy oczekują narodzin dziecka, daj mamie dużo zdrowia i sił, niech maluszek będzie prawdziwym błogosławieństwem dla rodziców i rodzeństwa oraz dalszych krewnych

- wspieraj tych którzy udzielają się charytatywnie, by czerpali satysfakcję ze swej misji i byś to Ty Panie działał przez ich ręce

- pomóż tym którzy borykają się z depresją, mają zaniżoną samoocenę i tracą sens życia. Uzdrów ich i uświadom o pięknie istnienia

- przerwij cierpienia tych, którzy są wyzyskiwani w rozmaity sposób, za ludzi z krajów najuboższych, gdzie bieda odziera z godności, skazuje na przedwczesną śmierć, spraw aby ich los był głosem sumienia zamożnych i wpływowych panstw, instytucji i jednostek

- czuwaj nad Leną i jej dziełem ewangelizacji, błogosław jej małżeństwu, otocz opieką całą modlitewną wspólnotę, oby rozrastała się jeszcze bardziej

- chroń młodzież przed demoralizacją, niechaj młodzi ludzie mają odwagę przeciwstawić się temu, co odciąga od prawdziwych wartości

- pomóż znaleźć pracę osobom, które z niepowodzeniem szukają zatrudnienia

- ukierunkuj na prawdę tych którzy przeżywają wątpliwości w wierze, którzy źle interpretują wymagania jakie stawiasz chrześcijanom, aby nie odłączyli się całkiem od Ciebie

- prowadź światłem Ducha Świętego Damiana, który przyjął święcenia diakonatu, niech jego posługa przysparza większej chwały Twojej

- dodawaj nam wytrwałości w modlitwie, nie pozwalaj nam zrażać się niepowodzeniami, lecz gorliwie i z ochotnym sercem zawierzać Ci nasze sprawy

- obdarz cały świat świętym pokojem, niechaj ustaną konflikty zbrojne pochłaniające mnóstwo niewinnych ofiar

- naucz nas trudnej sztuki przebaczania i pamiętania byśmy traktowali bliźnich tak jak sami chcielibyśmy być traktowani

- proszę o udaną operację i zdrowie dla Sylwii

- miej w swojej opiece Patrycję, która cierpi po wypadku, który spowodowała, uwolnij ją od wyrzutów sumienia i myśli samobójczych, ukój ból po śmierci synka, dodawaj dużo sił duchowych

- daj nam poznać ze jesteśmy żywą Ewangelią, że zostaliśmy stworzeni by nieść światu milość radość i pokój

- niech Twój pokój zagości w naszych sercach, napełnij je harmonią i pewnością że w Tobie jesteśmy bezpieczni

- Za Teresę i Grażynę, w dalszym ciągu proszę o poprawę zdrowia. O ile wola Twoja Jezu taka, stan obu bardzo poważny

- wstawiaj się Jezu za duszami które odwlekają pokutę, abyś uchronił je przed wiecznym potępieniem i wzbudził skruchę i refleksję

- wspieraj w posłudze duszpasterskiej papieża, biskupów i wszystkich księży, szczególnie w tych trudnych chwilach gdy muszą stoczyć walkę z falą nienawiści i oszczerstw. Pomnażaj nowe święte powołania kapłańskie i zakonne

- Dodawaj zapału młodym ludziom którzy rozpoczną nowy rok szkolny, aby czerpali błogosławione owoce podejmowanej nauki

- proszę za osoby które oczekują mieszkania lub czekają je przeprowadzki, aby znaleźli domy spełniające warunki godnego bytowania

- proszę za osoby które musiały opuścić swoje ojczyzny w poszukiwaniu lepszego bytu lub uciekając przed wojną. Spraw by nie musiały się tułać lecz doczekały bezpiecznego powrotu do swoich rodzin

- wlej ducha pojednania do rodzin skłóconych, wspieraj małżeństwa w walce o wierność

- powstrzymaj niemoralne eksperymenty przeciw życiu ludzkiemu które niegodziwi " badacze" czynią dla zysku, zatrzymaj falę aborcji, eutanazji, in vitro i innych niegodnych praktyk

- błogosław Helenie i Dawidowi którzy prowadzą działalność na Bożą chwałę, szczególnie troszcząc się o kapłanów.

- proszę za moich wszystkich krewnych i przyjaciół, byś żyjących obdarzył zdrowiem, miłością i światłem Ducha, a zmarłym odpuszczeniem win i Rajem

- za Teresę i Grażynę w dalszym ciągu proszę o poprawę zdrowia. O ile wola Twoja Jezu taka, stan obu bardzo poważny

- naucz nas Jezu spokojnie i z pokorą znosić przeciwności i pamiętać, że zsyłasz na nas cierpienia nie po to by nas zniszczyć lecz by bardziej umocnić

- pobudzaj coraz więcej dusz do rozpowszechniania Twego niezgłębionego Miłosierdzia, w którym jest ostatnia deska ratunku biednych dusz grzeszników

- daj nam rozumne i wrażliwe sumienie, abyśmy nie porównywali grzechów i nie wytykali błędów innym, lecz sami zważali jak zraniliśmy Ciebie i ćwiczyli się gorąco w poprawie

- naucz nas Jezu spokojnie i z pokorą znosić przeciwności i pamiętać, że zsyłasz na nas cierpienia nie po to by nas zniszczyć lecz by bardziej umocnić

- pobudzaj coraz więcej dusz do rozpowszechniania Twego niezgłębionego Miłosierdzia, w którym jest ostatnia deska ratunku biednych dusz grzeszników

- daj nam rozumne i wrażliwe sumienie, abyśmy nie porównywali grzechów i nie wytykali błędów innym, lecz sami zważali jak zraniliśmy Ciebie i ćwiczyli się gorąco w poprawie

- Napełnij nasze serca,szeroko rozumianym pokojem, i spraw aby płynął on na cały świat, pomóż nam budować Niebo na Ziemi

- wspieraj tych którzy dźwigają krzyż opuszczenia, samotności, którzy nawet nie mają do kogo ust otworzyć, postaw na ich drodze oddanych przyjaciół

- daj opamiętanie tym którzy ponad dobra duchowe przedkładają ulotne przyjemności, naucz ich rozważnie korzystać z,dóbr materialnych

- błogosław Tomaszowi i Hannie świętującym jubileusz małżeński, prowadź ich dalej i obdarzaj wytrwałością w dziele tworzenia rodziny

- przez przyczynę Matki Bożej Szkaplerznej, spraw bym ja i wszystkie osoby które przyjęły szkaplerz okazały się tego godne dziękuję za łaskę przyjęcia szkaplerza

- czuwaj nad zbliżającymi się wyjazdami o charakterze chrześcijańskim które mnie wkrótce czekają. Proszę o bezpieczną jazdę i godziwe duchowe przeżycie tych spotkań

- miej w opiece koło żywego różańca z mojej parafii, pomóż nam je rozszerzać gdyż z powodu złego stanu zdrowia niektórzy musieli zrezygnować

- pomóż Kindze w wiadomej Tobie sprawie,która z ludzkiego punktu widzenia jest beznadziejna

- wspieraj Agnieszkę która z powodu trudnej sytuacji rodzinnej popadła w nerwicę, uzdrów ją fizycznie i ulecz relacje w rodzinie

- proszę o zdrowie dla Wiktorii, Marii i męża Małgorzaty

- Ocal życie Marka który doznał udaru, dodawaj sił wszystkim którzy się nim zajmują. Jezu, oddaję Ci te intencje z ufnością i pokorą. Niech wszystkie
trudne sytuacje staną się podłożem łask, które wierzymy, masz dla nas przygotowane wśród tych życiowych doczesnych krzyży. Ku chwale Najwyższego.

- spraw aby zaginiona Roksana szczęśliwie wróciła do domu

- czuwaj nad akcją Polska pod Krzyżem, aby nic nie przeszkodziło w realizacji tego dziękczynno- pokutnego wydarzenia i aby przyczyniło się do gorętszej czci krzyża Chrystusowego

- pomóż Danieli wytrwać trudne chwile w związku z chorobą córki, dodaj jej sił a córce powrót do zdrowia

- ocal Darię, która walczy o życie po skomplikowanym porodzie

- miej w swojej opiece kapłanów, których objęłam modlitwą Margaretkową - ks. Krzysztofa Cz., ks. Krzysztofa T., ks. Andrzeja i tych którzy mają mi zostać jeszcze przydzieleni

- miej w Swej opiece ofiary burzy na Giewoncie, tym którzy zostali ranni daj rychły powrót do zdrowia, zmarłych doprowadź do Królestwa Niebieskiego

- w intencji 13-sto letniej Oliwki, która odeszła do Pana. Niech Odkupiciel przytuli tę dziewczynkę do swojego Serca w Niebie, a rodzinę i przyjaciół zmarłej umocni i pomoże przetrwać bolesne chwile.

- Proszę również w intencji Marty, która przez bezduszną biurokrację straciła pracę. Jezu pomóż jej

- Panie, proszę o łaskę skruchy i żalu dla wszystkich, którzy profanują kościół, a zwłaszcza za mężczyznę z Włocławka

Panie, Ty zawsze masz dla nas otwarte serca.
Z wiarą zanosimy modlitwy,dziękczynienia,wiarę...
Panie ufamy Tobie!
Maryjo,módl się za nami!

Amen

"Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9)"