Matko Maryjo, w miesiącu październiku prosimy przez Twoje ręce o zdroje łask, błogosławieństw i Bożych interwencji w naszym życiu.
Niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkich sprawach, których się podejmujemy, niech będzie wywyższone Jego Święte Imię!

- Mateczko, dziękuję za wszelkie prezenty od Boga, te z minionego miesiąca i te z całego życia. Dziękuję bo wiem,że Bóg jest ze mną zawsze, nawet wtedy gdy nie mam o tym pojęcia.

- Maryjo, przez Twoje ręce zawierzam swoje życie Bogu Ojcu. Proszę o przygarnięcie całej mojej rodziny przez Miłosierne ramiona Niebieskiego Ojca

- Matko kochana, pomóż mi w walce. Pomóż w poszukiwaniu prawd Jezusa, rozważaniu Ewangelii, pomóż mi na duchowej drodze rozeznawania woli Boga.

- Maryjo, wstawiaj się za nami u Miłosiernego Chrystusa, za wszystko przepraszam i wołam jak tonący na wodzie "Panie, ratuj"

- Matko Najświętsza, oddaje Ci wszystkich uzależnionych, walczących z nałogami. Daj siłę wytrwania dla abstynentów i otwórz serca ich rodzin, aby umieły wybaczyć zadane krzywdy wyrządzone przez nałóg

- Maryjo, ucz nas rozważać w sercu to, co mówi nam Pan - tak jak Ty rozważałaś słowo Pana

- Matko Maryjo, dziękuję za przewodnictwo w moim życiu. Jesteś najlepszą Matką!

- Maryjo przyciągnij nas do siebie i Jezusa Chrystusa, Syna Twego. Dziękuję za uzdrowienie mojego szwagra i wiele łask otrzymanych dla mojej rodziny i bliskich. Proszę Ciebie Jezu bądź we wszystkich moich relacjach z innymi ludźmi. Proszę jeszcze o Żywy Chleb dla Mikołaja.

- Dziękuję Ci Panie za wszystko co mam i proszę o dalszą opiekę nade mną, o dobre wyniki w leczeniu, o zdrowie dla mnie, dla Małgorzaty, Ireny dla całej mojej rodziny! Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko...

- Boże w Trójcy jedyny, Ty jeden jesteś godzien najwyższej chwały, miłości i uwielbienia. Zdaje sobie sprawę, że kocham Cie wciąż za mało, że często buntuje się Twojej woli a za to folguje swoim egoistycznym kaprysom, zamiast być wdzięczna za to co mam narzekam na to czego jeszcze nie mam. Jestem rozdrażniona bez powodu i przez to przykra dla swoich bliźnich. Przebacz mi to dobrotliwy Boże i uwolnij od stanu przygnębienia. Błogosław każdemu kto stanie na mojej drodze. Boże ufam, że mi pomożesz wszak jesteś Wszechmocny i nie pozwolisz upaść swemu stworzeniu. Jakkolwiek postanowisz składam Ci dzięki i błogosławie Twej przedziwnej Opatrzności.

- Rozpoczął się miesiąc szczególnie poświęcony Różańcowi, ukochanej modlitwie Twojej i mojej Matki Maryi. Przez jej wstawiennictwo, otaczaj Panie opieka wszystkich czcicieli i propagatorów Różańca. Naucz nas dobrze i wytrwale modlić się na Różańcu i pamiętać o nim nie tylko w październiku
Przyjmij do chwały Nieba zmarłych w minionym miesiącu, zwłaszcza Darie- młodą matkę która odeszła po ciężkim porodzie oraz Grażynę. Polecam Ci także zmarłych nagle, poległych na wojnie, ofiary wypadków, samobójców- okaż im miłosierdzie i obmyj Drogocenna Krwią ich winy by mogli radować się wiecznie w Ojczyźnie Niebieskiej

- polecam Ci Paulinę, zatroskana o donoszenie swej ciąży. Obdarz ja łaską pomyślnego rozwiązania, zdrowia dla niej i maluszka
- wyzwól z więzów szatańskiej mocy talizmanów pierścienia Atlantów, satanistycznych symboli, wróżb, horoskopów, spirytyzmu, jogi, ezoteryki, homeopatii, i wszelkich innych praktyk będących zagrożeniem ich relacji z Tobą. Niech wszelkie czary i przeklęte przedmioty zostaną od nich na stale oddalone

- prowadź Panie ludzi mediów, aby mieli odwagę głosić prawdę, by nie szerzyli mowy nienawiści i nie podawali odbiorcom treści szkodliwych obraźliwych i niesprawdzonych. Nam korzystającym z mediów daj łaskę rozeznania i wybierania jedynie wartościowych treści

- daj Boże aby w Polsce i na całym świecie całkowicie zakazano aborcji by życie niewinnych istot było chronione aż po naturalna śmierć tak jak Ty Panie zarządziłeś. Proszę Cie także za te kobiety które zabiły swe nienarodzone dzieci, abyś im przebaczył aby umiały przebaczyć sobie i pomimo strasznego kroku jaki podjęły odkryły na nowo swą godność i zaznały Twojej i ludzkiej miłości

- Panie tylu ludzi jeszcze Ciebie nie zna. Niektórzy mimo iż mienią się chrześcijanami, żyje tak jakby Ciebie nie było. Niektórzy jeszcze o Tobie nie usłyszeli i nie przyjęli chrztu. Dotrzyj do ich serc, roztocz przed nimi potężne możliwości Twojej łaski i pociągnij do swojego Serca

- Panie, wejrzyj na tragedie uzależnionych - alkoholików, narkomanów, seksoholików, spójrz jak trudno im wydostać się z tego bagna. Podaj im więc pomocną dłoń i wyciągnij na prosta. Niech odzyskają przyjaciół, których stracili przez swoje nałogi, niech odzyskają godność i wolność

- Panie, kazałeś nam wzajemnie się miłować. Niestety wokół nas wciąż jest tyle przemocy, agresji i mściwości. Tylu ludzi pada ofiara przestępstw. Poskładaj ich świat, który się rozpadł bo zostali oszukani pobici zgwałceni okradzeni torturowani. Pomóż im odnaleźć drogę do sprawiedliwości ale nie przez zemstę. Naucz nas wszystkich zwyciężać zło dobrem. Miej tez w opiece sprawców ich cierpienia

- Boże, nieocenionym skarbem dla nas jest dar modlitwy bliźnich. A tyle jest osób za które nikt się nie modli, które są niezauważane i pogardzane. Otocz ich szczególną opieka a nam daj wrażliwe serca abyśmy modlitwą ogarniali każdego człowieka

- polecam Ci misjonarzy którzy po całym świecie, często narażeni na niebezpieczeństwa, głoszą Twoje Święte Imię i pozyskują nowe dusze dla Ciebie. Błogosław ich trud, wspieraj i rozszerzaj powołania misyjne

- spraw by zapanowała jedność miedzy chrześcijanami a wyznawcami innych religii. Spraw byśmy zachowując chrześcijańska tożsamość szanowali naszych braci innych wyzwań. I choć pragniemy by każdy człowiek przyjął Ciebie jako swego Boga i Zbawiciela, nie dopuść byśmy nawracali kogoś na sile

- Naucz nas, szczególnie ludzi młodych szacunku dla swojego ciała dbałości o czyste ciało i serce. Daj odwagę przeciwstawienia się grzechowi przeciw czystości. Uwolnij od wszelkiej pożądliwości. Mężczyzn uwolnij od traktowania kobiet jako obiektów ich popędów. Kobiety obdarz skromnością w ubiorze i zachowaniu

- daj ulgę w cierpieniu wszystkim chorym, tym których czekają trudne zabiegi abyś prowadził lekarzy i pozwolił im uratować życie i zdrowie pacjentów. Bliskich którzy drżą z niepokoju pociesz i umocnij
Panie w swojej wielkości i wszechmocy zechciałeś mieć Matkę . Wejrzyj na tyle kobiet które bezskutecznie starają się o potomstwo. Czują się przez to niespełnione i brak im wiary w siebie. Pomóż im i obdarz wymarzonym potomstwem

- roztocz swoja opiekę nad tymi którzy zdecydowali się poświecić wyłącznie Tobie - polecam Ci księży i zakonników, pustelników, tercjarzy, wdowy i dziewice konsekrowane. Niech ta szczególna laska wybrania przez Ciebie będzie im tarcza w przeciwnościach i pokusach, niech stan, który wybrali będzie dla nich radością ich życia

- daj łaskę opamiętania tym których zaślepiła żądza bogactwa, których bogiem stał się pieniądz, którym chciwość odebrała człowieczeństwo. Otwórz im oczy i zamień serca kamienne na serca z ciała. Daj im zrozumieć ze póki nie znają Twojej Miłości, są biedni choćby mieli miliony...

- powstrzymaj nas od wszelkich grzechów języka - od przekleństw i złorzeczenia, oszczerstw, kłamstw i plotek, od wzywania nadaremno Twego Imienia i od krzywoprzysięstwa. Niech nasza mowa będzie pełna Bożej bojaźni, serdeczna, przyjacielska i czysta

- spójrz Boże na tych, którzy są samotni nie ze swojego wyboru, którzy czekają na miłość i szczerą przyjaźń. A już najbardziej bolesne są te przypadki gdy mając w pobliżu tylu ludzi, nie mogą liczyć na nikogo lub są zauważani tylko gdy ktoś potrzebuje ich przysługi. Zaradź Panie ich samotności a jeśli wśród ludzi nie znajda oparcia Ty sam bądź ich Przyjacielem

- miej w opiece młodych ludzi którzy przeżywają swoja pierwszą miłość. Ich uczucie jest jeszcze takie niedojrzale i tyle pułapek czyha na ich wrażliwe sumienia. 

-powierzam Tobie wszystkich którzy kształtują młode pokolenia dbając o ich edukacje i rozwój duchowy. Dziękuję za moich nauczycieli i proszę daj wszystkim nauczycielom mądrość Twego Ducha

- miej w swojej opiece tych którzy nie mogąc poradzić sobie ze swym krzyżem oskarżają Ciebie że jesteś tyranem lub ze wcale nie istniejesz. Przebacz im to i ulżyj ich cierpieniom

- Panie, zaradź naszemu wielkiemu nieszczęściu jakim jest pokusa samowystarczalności. Nie dopuść aby pycha zapanowała nad nami, abyśmy nie odrzucili Ciebie

- Boże naucz nas trudnej sztuki kochania tych którzy są nam nieprzychylni. Pragnę przebaczyć każdemu kto mnie kiedykolwiek skrzywdził. Czasem trudno się na to zdobyć ale z Twoja pomocą chce uwolnię się od urazy jaka żywię do pewnych osób

- błogosław Adrianowi w jego pracy i studiach, błogosław jego bliskim

- proszę o znalezienie pracy dla Marii aby mogła utrzymać siebie i syna oraz rozwijać talenty

- bądź oparciem dla osób starszych które są zdane na pomoc drugiego człowieka. Niech będą traktowani z miłością i szacunkiem. Daj im Panie pogodna jesień życia

- porusz sumienia tych którzy trwają w stanie niełaski i odwlekają spowiedź. Tym którzy się lękają dodaj odwagi. Tym którzy lekceważą pokutę- daj opamiętanie

- miej w opiece kleryków i diakonów z mojej diecezji, szczególnie Adama Huberta i Damiana. Niech będą świętymi kapłanami na wzór Chrystusa

- prowadź dzieci przygotowujące się do I Komunii oraz młodzież szykującą się do Bierzmowania. Napełnij ich serca niegasnącym zapałem ku dążeniu do Najwyższego Szczęścia

- dziękuję Ci Panie za pielgrzymki w których w zeszłym miesiącu brałam udział. Dziękuję za świadectwa które pomogły mi wejrzeć w głąb siebie i własnej wiary. Za piękno Eucharystii i poznanie wartościowych ludzi

- otaczaj opieką Alicję i Danielę, które straciły swoje córki. Pocieszaj je na ile to możliwe i nie dopuść, by zupełnie się załamały

- Boże kochany proszę prowadź moją rodzinę przez życie

- Proszę o modlitwę w mojej intencji serca i rozeznanie w Duchu Świętym woli Pana Boga na moje życie

- Panie Jezu, oddaje Ci moje radości i nadzieje, smutki i kłopoty, zmartwienia i niepokoje, oddaje Ci wszystkie moje troski. Jezu, Ty się tym zajmij 

- Jezu, dziękuję za pielgrzymkę rodziców a także za kurs Nowe Życie, na którym przyszedłeś do naszych serc

- Panie, dziękuję za wszystkie natchnienia Ducha Świętego i proszę,abyś wylewał się na wszystkich, którzy czytają i modlą się za nasze wspólne intencje

- Jezu Miłosierny, uczyń serca nasze według serca Twego

- Jezu, pozwól każdemu narodzić się na nowo - z wody i z Ducha

- Proszę o modlitwę za mego najmłodszego syna który strasznie buntuje się na Boga, jest w nim tyle wątpliwości i brak wiary. Proszę Boga, aby wlał w jego serce pragnienie poznania Stwórcy.

Wszystkie modlitwy zanosimy do Ciebie Ojcze przez ręce naszej najlepszej Mateczki. Prosimy także o wstawiennictwo wszystkich Świętych, patronów, Aniołów Stróżów i całe zastępy Nieba.

Amen


"Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9)"