W miesiącu czerwcu, zwracając się w szczególny sposób do Serca Jezusowego, zanosimy Bogu następujące intencje:

- Panie, dziękujemy Ci za wysłuchanie wszystkich naszych próśb i za otrzymane łaski
- Prowadź nas Panie swoimi drogami, podtrzymuj w codzienności i obdarzaj mądrością Ducha Świętego
- Dziękujemy Panie za wysłuchanie wszystkich intencji, które zanosiliśmy do Ciebie w miesiącu maju - na osobistych modlitwach, w grupach modlitewnych i majówkach
- Panie Jezu, przepraszamy za wszelkie zaniedbania, lenistwo, upadki - Panie Ty wiesz jak słabi jesteśmy, dlatego prosimy - zajmij się tym, co przerasta nasze siły
- Dobry Ojcze, dziękujemy za Matkę naszą Maryję i za Jej potężne orędownictwo za nami
- Dziękujemy za wszystkie osoby, które modlą się za nas i również dla nich prosimy o błogosławieństwo
- Dobry Jezu, oddajemy Tobie wszystkie nasze sprawy, nasze rodziny, osoby które znamy a także tych ludzi, których chociażby mijamy na ulicy. Oddajemy Ci Tato nasze obowiązki, zmartwienia, prace, troski i prosimy, abyś zanurzał je w swojej Świętej Krwi.
- Boże, odcinaj od nas wszelkie nałogi, zniewolenia, lęki, obawy i niewiarę abyśmy mogli kroczyć drogą pokoju i zbawienia
- Panie, obdarz rodziny łaską miłości i pojednania, aby nikt nie pielęgnował w sercu urazy dla bliźniego i nie zamykał serca na zdroje Twoich łask
- dziękuję za moje dzieci Mateusza, Michała i Tomasza. Matko Boża otaczaj je swoją miłością. Proszę o wypełnienie woli Bożej w kwestii pracy dla mojego Męża. O pokój wieczny dla Teściowej, powierzam Ci Panie jej duszę. Jezu Ufam Tobie. Ty się tym zajmij. O Błogosławieństwo Boże, dobre natchnienia i spokój serca dla prowadzącej stronę
- Proszę w intencji mojego męża - Panie Ty wiesz
- O światło i przewodnictwo na mojej drodze życia
- Z całego serca proszę o modlitwę w intencji wyleczenia z łojotoku i wypadania włosów, a co za tym gdzie odrzucenie stresu i nerwów.
- Za ludzi głodnych i cierpiących, za ludzi z najbiedniejszych krajów, aby Bóg miał ich w swojej opiece i posyłał misjonarzy, którzy będą dla nich pomocą
- Bardzo proszę o modlitwę za mnie, bym otworzyła się na zmianę jaką może być uzdrowienie od Boga, żebym nie bała się porzucić swojego sposobu funkcjonowania, żebym wierzyła w to, że czeka mnie coś lepszego.
Proszę tez o modlitwę, żebym znalazła pracę - otrzymała zatrudnienie w miejscu zgodnym z wolą Bożą
- powstrzymaj jak najszybciej pandemię koronawirusa. Przywróć zdrowie zarażonym, zmarłych przyjmij do Raju, pomóż tym którzy ucierpieli ekonomicznie i psychicznie wskutek działania wirusa. Pomóż nam także zrozumieć że nie dopuszczasz na świat zła jeśli nie miałoby to być nagrodzone większą łaską
- polecam Ci Panie Igora, jego wszelkie przedsięwzięcia które przybliżają ludzi do Ciebie. Bądź dla niego szczególnym wsparciem, gdyż szatan- poprzez złośliwych ludzi- wylewa falę hejtu na to piękne dzieło
- czuwaj nad Grażyną, która odczuwa działanie Złego w sobie. Niech Maryja której zawierzyła stanie się jej Obrończynią
- obdarz potrzebnymi łaskami Przemysława, Pawła, Annę, Joannę, Monikę
- powierzam Ci osoby które są wciągnięte w okultyzm i wróżbiarstwo- uwolnij je od tych praktyk które kłócą się z nauką Ewangelii
- Jezu, pomnażaj na świecie cześć dla Twojej Niepokalanej Matki. Spraw aby ci, którzy mają dla Niej nabożeństwo, kochali ją jeszcze mocniej, a ci, którzy znieważają Maryję, odmienili swe myślenie
- obdarzaj potrzebnymi łaskami Lenę i jej wspólnotę. Pomnażaj dobro, pociągaj więcej dusz do tej wspólnoty
- daj mądrość i szerokie horyzonty dla rządzących narodami aby byli obywatelom oddani i sprawiedliwie zarządzali krajem
- bądź osłodą i pociechą dla cierpiących, zwłaszcza dla tych którzy stali się zgorzkniali i tracą wiarę. Podźwignij ich i na swoich ramionach przeprowadź przez ich trudne życie
- proszę o szczęśliwy przebieg ciąży dla Kariny oraz wszystkich mam obawiających się o swoje nienarodzone maleństwa
- wyjednaj Niebo dla tych którzy już odeszli, szczególnie proszę za ks. Piotrem, Apolonią, Leną i Katarzyną
- obdarzaj swoimi łaskami Papieża i całe duchowieństwo
- pomóż osobom, które są uwikłane w grzech pornografii, masturbacji, niechaj w Twojej mocy i dobroci porzucą praktyki uwłaczające ich czystości
- roztocz swoją szczególną opiekę nad wszystkimi którzy w tym niebezpiecznym czasie epidemii z narażeniem zdrowia i życia służą obywatelom
- Jezu, nie pozwól by był marnowany chleb, którego brakuje w wielu częściach świata. Niech ci którym jedzenia zbywa wesprze głodnych i ubogich
- Jezu, posyłaj misjonarzy i nauczycieli do krajów najuboższych, gdzie dla młodzieży szkoła jest tylko marzeniem. Pomóż tym ludziom w miarę możliwości kształcić się
- daj nam wrażliwość aby wszyscy wykluczeni społecznie, pogardzani , niezaradni, odtrąceni- byli dla nas ludźmi godnymi miłości a nie obiektem kpin i niepotrzebnego oceniania
- Jezu, pragnę Ci dziękować za Twoją pieczę nade mną, za,dary codzienności, za każdy dzień który z Tobą jest najpiękniejszą przygodą
- daj opamiętanie dla tych, którzy wykorzystując strach ludzi przed wirusem, zarabiają na pseudo-uzdrowicielskich praktykach
- zakończ dramat osób prześladowanych z powodu tego że są chrześcijanami, przemień serca ich oprawców
- Panie, otwórz serca tych którym trudno przebaczyć doznanych krzywd. Spraw by nie chowali urazy do śmierci
- pobudź do refleksji ludzi bogatych, polegających tylko na pieniądzach. Daj im zrozumieć, że dobra tego świata przemijają i naucz starać się o nieprzemijający skarb w Niebie
- pomóż uwierzyć w siebie ludziom pełnym kompleksów, nieprzekonanym o swej wartości. Pomóż szczególnie tym którym inni wpoili, że są bezwartościowi, a oni wierząc w to zamknęli się i popadli w rozpacz
- ratuj małżeństwa i rodziny skłócone, poranione, w których pojawiła się przemoc, zdrada, nałogi, brak szacunku. Chroń zwłaszcza najmłodszych przed błędami dorosłych
Panie, proszę Cię za osoby, które mają tak wypaczoną psychikę i sumienie, że czerpią satysfakcję z krzywdzenia innych. Tylko Twoja Miłość może ich uleczyć. Jezu pomóż tym ludziom zerwać ze złem
- daj Panie światło umysłu i ducha dla ludzi, którzy mylnie interpretują istnienie zła na świecie i przez to odwracają się od Ciebie
- daj łaskę uzdrowienia wszystkim chorym, rannym w rozmaitych wypadkach, polecam Ci szczególnie Daniela ze złośliwym nowotworem a także Huberta po wypadku drogowym
- wyrwij alkoholików z ich nałogu, uzdatniaj osoby zdolne im pomóc, by wsparły ich w walce z nałogiem
- doprowadź do poznania prawdy objawionej tym, którzy mają wątpliwości w wierze, którzy nie są przekonani, czy Bóg istnieje, lub którzy mimo że w jakimś stopniu wierzą- wcale zgodnie z wiarą nie żyją
- wesprzyj osoby które czują lęk przed spowiedzią, zwłaszcza gdy mieli przykre doświadczenia z kapłanem. Pomóż im zrozumieć że to Ty sam udzielasz im przebaczenia, a jednocześnie oświecaj spowiedników by z miłością służyli penitentom
- Jezu naucz nas serdecznej, gorliwej modlitwy. Tak często modlimy się niedbale, w pośpiechu, bez ufności. Przebacz nam to i daj wrażliwość ducha
- przebacz nam Panie grzechy języka- wszelkie obmowy, przekleństwa, łgarstwa, krzywoprzysięstwa, bluźnierstwa, złorzeczenie
- przebacz grzechy przeciw czystości: przedmiotowe traktowanie innych, pożądliwość, współżycie przedmałżeńskie, wyśmiewanie się z dziewictwa, ale także prowokowanie wulgarnym wyglądem i zachowaniem
- przebacz wszelkie przejawy rasizmu, neofaszyzmu, pogardy, przemocy wobec ludzi o odmiennej narodowości, wierze itd
- przebacz nam że często wiele rzeczy jest ważniejszych od Ciebie
- przebacz wszelkie oszustwa, wyłudzenia, kradzieże, żerowanie na ludzkiej słabości i łatwowierności
- przebacz złe myślenie o innych, pochopne osądy, zatwardziałość i upór w gniewie
- Jezu, pomóż duszom cierpiącym w czyśćcu zwłaszcza tym za które nikt się nie modli
- pomóż zwalczać w nas pokusy, panować nad zachciankami ciała
- pomagaj nam zachować pokorę gdy jesteśmy słusznie upominani
- dawaj nam odwagę do upominania tych, którzy błądzą, przy jednoczesnym okazaniu im miłości
- okaż błogosławieństwo małżeństwom które na przekór panującej grozy śmierci otwierają się by przyjąć nowe życie, spraw by dzieci poczęte w tym trudnym czasie urodziły się szczęśliwie
- proszę aby bezdomni znaleźli szybko dach nad głową
- spraw aby dzieci osierocone i porzucone trafiły do kochających i odpowiedzialnych rodzin zastępczych
- - pocieszaj tych którzy z rozmaitych powodów muszą rozstać się ze swoimi bliskimi wypełniaj Swoją Obecnością ich tęsknotę i pozwól rychło wrócić do drogich sobie osób
- daj opamiętanie tym którzy rozprawiają niebezpieczne używki i nakłaniają do ich spożycia. Czuwaj szczególnie nad młodymi ludźmi podatnymi na pokusę sięgnięcia po narkotyki i inne szkodliwe substancje
odmień postępowanie pracodawców którzy bacząc jedynie na osobisty zysk prowadzą w zakładach politykę reżimu i wyzysku. Pomagaj wyzyskiwanym pracownikom którzy bojąc się o utratę pracy znoszą podłe traktowanie
- obdarzaj potrzebnymi łaskami osoby starsze. Spraw aby ostatnie lata ich życia były spokojne a młodym daj wrażliwość na potrzeby ludzi w podeszłym wieku
- Panie naucz nas cierpliwości nie pozwól aby negatywne emocje brały górę
- pomóż nam ukochać to co trudne gdyż sam uczyłeś nas iż do szczęścia wiedzie wąska brama
- umacniaj nas gdy za szybko zrazimy się niepowodzeniem
- daj nam serce czułe na krzywdę bliźniego tak byśmy potrafili wychodzić z inicjatywą pomocy
- miej w swojej opiece osoby które uważają że ich życie jest monotonne i nic dobrego w nim ich nie spotka. Daj im uwierzyć W sens i piękno istnienia a także daj zrozumieć ze ich misja jest kochać bliźniego na Twój wzór
- wynagradzaj wysiłek tych którzy czynią dobro nie dla pochwał ludzkich będąc z tego powodu niezrozumieni i wykpiwani
- obdarz laska pogody ducha i spokoju ludzi nerwowych myślących pesymistycznie
- za ludzi żyjących w ciągłym pośpiechu abyś pomagał im zauważać piękno świata
- proszę w intencji osób które ogarnęło duchowe lenistwo. Tchnij na nich Ducha który ożywi osłabłą wiarę
Ogarniaj miłosierdziem osoby samotne które pragną znaleźć bratnią duszę
- polecam Ci wszystkich wdowców i tych którzy stracili krewnych. Bądź pociecha w ich żałobie
- obdarz darem mądrości tych którzy wychowują młodzież aby dawali im stosowny przykład
- Miej w swojej opiece tych którzy nie mogą przystąpić do Sakramentów, za objętych ekskomuniką, aby jeśli to możliwe, powrócili na łono Kościoła i ugasili tęsknotę za Tobą
- o powrót do zdrowia dla Marleny i Janiny
- o potrzebne łaski dla Damiana który właśnie przyjął święcenia kapłańskie
-w intencji dziękczynnej za dziesiątą rocznicę sakramentu bierzmowania z prośbą o dalszą opiekę i światło Ducha Świętego
- za czteroletnia Kornelkę o udany zabieg transfuzji krwi i wygranie walki z białaczką
- o przyjęcie do grona zbawionych Renaty po samobójczej śmierci
- W intencji serca mojego- o wyzwolenie w Panu do nowego życia w obfitości.
- W intencji Bogu wiadomej.
- Jezu Ty wiesz o co Cię proszę
- w intencji Bogu wiadomej, o interwencje dla potrzebującej rodziny, zatroskanej matki, o uwolnienie z nałogów jej syna i pomoc w uregulowaniu długów, a także o siłę do życia i ochronę przed myślami samobójczymi
- za wszystkie osoby, które czytają stronę "z Bogiem...", aby dobry Bóg obdarzał ich swoim błogosławieństwem, odpowiadał na pragnienia serc i ochraniał Ojcowską tarczą Miłości.
Maryjo, nasza najlepsza Matko, módl się za nami!
Wszyscy Święci, Aniołowie i patroni nasi - módlcie się za nami!
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

"Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9)"