W miesiącu sierpniu prosimy Ciebie Matko Maryjo, abyś wypraszała u Syna Swego łaski, potrzebne dla dusz naszych w drodze do zbawienia.
Intencje, które składamy w Twoje ręce Matko, przedstawiaj Jezusowi tak, jak czynisz to zawsze - najlepsza Orędowniczko, Wspomożycielko.
Panie Jezu, prosimy o Twoje Miłosierdzie nad nami, prosimy o Twoją łaskawość...Ofiaruj nam to, co zgodne jest z Twoją wolą, a to co Ciebie
obraża, wypieraj z naszych umysłów i serc.
Wybacz Ojcze nasze potknięcia, odejścia, nasze zdrady względem Ciebie...i zechciej wysłuchać modlitw wynagradzających Sercu Twojemu.

Panie, przedstawiamy Ci nasze intencje i prosimy, wysłuchaj nas Ojcze.

- okaż miłosierdzie Panie dla dusz osób zmarłych nagle i tragicznie, które nie były przygotowane na śmierć a także ulituj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącym

- proszę o łaskę zdrowia dla Wiesławy, która odczuwa silne bóle i wciąż czeka na wynik badań

- daj łaskę nawrócenia dla Agnieszki, która przyczynila się do rozpadu młodego małżeństwa

- proszę w intencji wszystkich pielgrzymujących przed oblicze Madonny Jasnogorskiej. Za przyczyną Królowej Polski wysłuchaj próśb ukrytych w sercach pielgrzymów

- w miesiącu szczególnie poświęconym walce z alkoholizmem, powierzam Ci wszystkich zniewolonych nałogiem pijanstwa.Pomóż im oderwać się od zgubnego nałogu

- Proszę w intencji kapłanów abyś obdarzał ich mądroscią, żarliwoscią i pokorą. Proszę zwłaszcza za kapłanów o trudnym charakterze aby dostrzegli piękno i sens swego powołania i właściwie je wykorzystali

- proszę o utrzymanie pracy oraz poprawę stanu zdrowia Helenki

- powierzam Ci Joannę cierpiącą na zaburzenia psychiczne.

- dodawaj sił Grażynie która wiele działa na Bożą chwałę

- obdarz darem skruchy zatwardziałych grzeszników, którzy nie dostrzegają jak bardzo krzywdzą samych siebie i ranią Twoje Serce

- daj bezpieczny i radosny czas dla wczasowiczów, spraw by w pięknie natury i atrakcjach wakacyjnych wychwalali Twoją hojność i opatrzność

- proszę o dar zawarcia małżeństwa oraz macierzyństwa dla Pauliny

- uwolnij Kasię od stanów lękowych

- proszę o szczęśliwy poród dla Moniki

- Panie Jezu przepraszamy Cię za to że tak często wzywamy Twego Imienia nadaremnie, a kiedy naprawdę Cię potrzebujemy, udajemy ze Cię nie ma

- przepraszamy Cię za pychę i próżność, za to że to nie my dostosowujemy się do Twojego świętego Prawa, ale to Prawo dostosowujemy do naszego widzimisię

- przepraszamy Cię za ciągłe szukanie drzazgi w oku brata i siostry, za podejrzliwość i doszukiwanie się wad bliźniego

- przepraszamy za nadmierne przywiązanie do bogactw materialnych, za posiadanie rzeczy dla samego posiadania, za egoizm i interesowność

- przepraszamy Cię Jezu za lekceważenie dni świętych, za nieuważne i bezmyślne uczestnictwo w mszy świętej, za pobożność na pokaz

- przepraszamy Cię Jezu za to przedkładamy nasz komfort nad dawanie świadectwa o Tobie

- przepraszamy Cię Jezu za wszelkie zgorszenia i próby odwiedzenia innych od Ciebie

- przepraszamy za to, że oskarzamy Ciebie jako obojętnego na cierpienie świata

- przepraszamy za to, że zagłuszamy Twój głos w naszym sumieniu, że uważamy iż my wiemy lepiej

- przepraszamy za to iż uznajemy wszelkie dobrodziejstwa za naszą własną zasługę, a o Tobie przypominamy sobie w krytycznych sytuacjach

- dziękujemy za Twoja obecność i za powiew Ducha Świętego w naszych sercach i umysłach

- dziękujemy za piękno stworzenia oraz za talenty ludzkie, które są zasługą jedynie Twojej łaski

- dziękujemy za dary nawrócen i uzdrowień, szczególnie za łaskę powrotu do zdrowia Marleny

- dziękujemy za naszych krewnych i przyjaciół, za to że przypominasz nam, że to my mamy im służyć, a nie oczekiwać służalności od nich

- dziękujemy przede wszystkim za Twoje Ciało i Krew, za Twoje Rany i Mękę podjętą po to abyśmy mogli radować się wiecznoscią w Raju

- chroń chrześcijańskie rodziny narażone na ataki szatana

- uwolnij tych, którzy wpadli w sidła okultyzmu

- obdarzaj zdrowiem i potrzebnymi łaskami Małgorzatę i jej rodzinę

- miej w swojej opiece Teresę, która zamierza zabić swoje nienarodzone dziecko. Otwórz ją na przyjęcie nowego życia

- polecam Ci małego Wojtka i jego rodziców obdarzaj ich obfitością łask

- wyjednaj przemianę serca i poprawę relacji z parafianami dla ks. Andrzeja i ks. Mirosława

- obdarzaj zdrowiem i udanym przebiegiem rekonwalescencji dla Katarzyny

- proszę za Adriana i Macieja, którzy wpadli w złe towarzystwo, abyś pomógł im zerwać z toksycznymi ludźmi

- proszę o poprawę stanu zdrowia dla mamy Aleksandry cierpiącej na skoki ciśnienia

- wyjednaj nawrócenie dla Andrzeja

- proszę w intecji Tadeusza cierpiącego na Alzheimera oraz niedowład ciała

- proszę o pomoc we wskazaniu drogi dla syna Doroty

- miej w swojej opiece siostrę Aleksandrę przebywająca na misji w Afryce

- o pokój duszy Małgorzaty

- w intencji Mikołaja

- za rodziców, abyśmy umieli doceniać ich trud wychowania, a jeśli jest to potrzebne, abyśmy umieli wybaczać błędy, zranienia

- w intencji małżonków, abyś błogosławił im Panie na drodze wspólnego życia, w zwykłej codzienności

- za tych, którzy odeszli od Ciebie Panie, mimo iż doświadczyli Twojej obecności

- bardzo proszę o modlitwę w intencji powrotu miłości małżeńskiej w moim małżeństwie

- Panie, dotykaj wszystkich serc Swoją Miłością, abyśmy poznali, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Dziedzicami Twojego Królestwa.

Przez Chrystusa, Pana naszego...
Amen

"Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9)"