Panie, w miesiącu wrześniu, pragniemy zawierzać Ci nasze następujące intencje. Prosimy Ojcze, niech spełnia się wola Twoja, a nasze serca niech
otwierają się na światło Twojego Ducha, abyśmy umieli rozpoznawać co służy naszemu dobru, a co jest jedynie egoistyczną pogonią za ziemskimi osiągnięciami, zaszczytami i co jest realizacją naszych grzesznych przywiązań.
Maryjo, oręduj za nami u swojego Syna.

- Ojcze, miej w opiece wszystkie dzieci, które rozpoczynają nowy rok szkolny. Obdarzaj ich Duchem Świętym i potrzebnymi łaskami

- prosimy w intencji wszystkich rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz katechetów, którzy są drogowskazem na drodze życia młodych osób

- w intencji osób żyjących bez Boga, aby dobry Pan udzielił im łaski nawrócenia.

- w intencji wszystkich osób pragnących przyjąć Sakrament pojednania, aby ów Sakrament stał się dla nich odnową ducha i nowym narodzeniem

- powierzamy Bogu wszystkich narzeczonych, zakochanych, aby swoją wspólną drogę życia opierali o jedność z Bogiem

- w Twoje ręce Panie oddajemy wszystkich przyszłych rodziców. Obdarzaj łaskami młode matki i ojców

- Jezu, prowadź mnie na nowej drodze życia

- Modlimy się za wszystkich solenizantów miesiąca września, aby Bóg ofiarował im potrzebne łaski, obdarzał ich swoją Miłością i pomnażał wiarę

- powierzamy Panu wszystkie dzieci. Zwłaszcza dzieci nienarodzone, aby Pan miał w opiece ich duszę.

- oddajemy Bogu wszystkie osoby starsze, niedołężne, potrzebujące opieki, aby Bóg wlewał w ich serca pokój, a opiekunom tych osób dodawał siły i wyposażał w potrzebne łaski

- Panie, daj nam łaskę umiejętności przebaczania, tak jak Ty przebaczasz nam

- Oddajemy Panu wszystkich, którzy wciąż jeszcze odpoczywają na wakacjach, by ten czas nie był czasem bez Boga

- w sercu Jezusa pragniemy ukrywać nasze serca i ukryte w nich pragnienia, aby Pan przemieniał serca kamienne w serca z ciała

- proszę o pomyślne rozwiązanie sprawy Doroty, której chcą odebrać dziecko

- daj Panie szczęśliwy powrót z podróży dla Grażyny

- obdarzaj łaską pogłębiania miłości oraz dalszych lat we wspólnym szczęściu dla Doroty i Łukasza w 10 rocznicę ślubu oraz potrzebne łaski dla ich dzieci Leny, Bartosza, Igi i Matyldy

- obdarzaj potrzebnymi łaskami i charyzmatami kapłanów Tomasza i Łukasza posługujących w mojej parafii

- dziękuję za łaskę obfitych plonów w moim regionie. Proszę także abyś zesłał pomoc tym, U których plony były ubogie abyś uchronił ich przed głodem

- proszę o ocalenie Renaty matki dwojga małych dzieci cierpiącej na poważną chorobę

- dodawaj potrzebnych sił i zapału dla młodzieży rozpoczynającej nowy rok szkolny aby także był bezpieczny i niósł radość z pogłębiania wiedzy

- obdarzaj potrzebnymi łaskami Magdalenę i jej rodzinę a także Patrycje, jej rodziców, siostrę i siostrzenice

- objaw moc swojej łaski tym, którzy Cię jeszcze nie poznali, którzy poszukują drogi do Boga

- pomagaj tym, którzy walczą z lękiem, depresją, brakiem akceptacji

- przemieniaj serca nieprzyjaciół kościoła; wyśmiewajscych się z wiary katolickiej i próbujących szerzyć antykatolicka propagandę

- poruszaj serca tych którzy nie chcą przyjmować sakramentów świętych aby dotknięci łaską odczuli potrzebę pełnego uczestnictwa w misji zbawienia

- miej w opiece nieuleczalnie chorych aby ich ostatni czas jaki im pozostał na Ziemi upłynął godnie i możliwie spokojnie

- wspieraj osoby samotne poszukujące współmałżonka, abyś stawił na ich drodze ludzi z którymi stworzą szczęśliwą rodzinę

- czuwaj także nad osobami które czują powołanie do życia w całkowitej czystości, abyś umacniał je i bronił przed pokusami oraz niezrozumieniem ze strony świata

- proszę o szczęśliwy rozwój maluszka w łonie Edyty

- miej w swojej opiece Aleksandrę której jedno z bliźniąt umarło przed narodzeniem a drugie jest bardzo chore. Ocal choć jednego jej synka

- poprawiaj relacje w związkach toksycznych, skłóconych i oziębłych małżeństwach, rozpal w nich na nowo płomień miłości i życzliwości

- daj opamiętanie rodzicom, którzy zaniedbują swoje dzieci i którzy próbują je przekupić aby zrozumieli że nic nie zastąpi poświęconego czasu, miłości i dobrego wychowania

- wyjednaj ocalenie dla osób uwikłanych w rozmaite sekty. Niechaj dane im będzie wyzwolić się z groźnych zgromadzeń

- proszę o łaskę naśladowania cnót Maryi dla mnie po oddaniu się w Niewolę Maryi. Czuwaj nad wszystkimi którzy oddali się Mateczce aby pozostali wierni złożonym ślubom

- spraw, aby zaprzestano uwłaczać czci Matki Bożej, by obdarzano ją ufną dziecięcą miłością

- za 17-sto letnią Krysię chorującą na sepsę. Stan dziewczyny jest bardzo ciężki

- dziękujemy Panie za opiekę i szybki powrót Alana do zdrowia

- w intencji chorych, cierpiących, samotnych, uzależnionych, spętanych duchowo i bezdomnych. Boże naucz nas dostrzegać w tych ludziach Ciebie, otwieraj nasze serca na pomoc wszystkim,
których stawiasz na naszej drodze

- prosimy za Kościół Święty, za wszystkich kapłanów, zakonników, siostry zakonne, osoby konsekrowane, wszystkich ludzi kościoła

- proszę o bliższą relację z Bogiem, postawienie Go realnie na pierwszym miejscu w życiu, odnalezienie drogi Bożej dla mnie i pomoc w kroczeniu nią. O odnalezienie samej siebie

- w intencji Mateusza i jego przyszłej żony. O Boże błogosławieństwo dla nich na nowej drodze życia, o szczególne łaski w dniu ślubu a także za Boże błogosławieństwo dla dzieciątka, które w tym dniu otrzyma Chrzest Święty.

Przez Twoje ręce Maryjo, zanosimy wszystkie nasze intencje. Skrywamy się w Twoim Niepokalanym sercu i ufamy, że Ty jesteś naszą najlepszą Orędowniczką.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen

"Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9)"