W miesiącu październiku w szczególny sposób zawierzamy się naszej ukochanej Matce Maryji, modląc się modlitwą Różańcową.
Kochana Mateczko, wraz ze św. Józefem, Aniołami, Świętymi, patronami naszymi, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Przez Chrystusa, Pana naszego oddajemy Bogu Ojcu następujące intencje:

- Panie dziękujemy Ci za wszystkie łaski, błogosławieństwa i dary jakimi nas obdarzasz

- Maryjo, dziękujemy że przedstawiasz Bogu nasze wszystkie modlitwy Różańcowe, Nowenny czy Litanie

- Jezu, dziękujemy za wszystkie uzdrowienia jakich dokonałeś w minionym czasie, za cuda każdego dnia

- Boże, zawierzamy Ci nasze rodziny, nasze codzienne sprawy, zmartwienia, pragnienia serca i prosimy - Panie, Ty się tym zajmij

- Ojcze, namaszczaj nas Duchem Świętym przed każdą pracą, czynnością, nauką, spotkaniem, cokolwiek mamy zrobić a chcemy to łączyć z Tobą

- Dobry Boże, błogosław Mateuszowi i Jego żonie, którzy niedawno zawarli związek małżeński oraz miej w opiece ich dzieciątko

- Panie, błogosław wszystkim uczniom i studentom, aby na drodze edukacji, rozwijali także wszystkie zdolności, pasje i zainteresowania służące Tobie i Królestwu Niebieskiemu

- Miej w opiece Ojcze wszystkich, którzy każdego dnia poświęcają swój czas dla innych. Za ludzi opiekujących się osobami starszymi, chorymi, za ludzi w szpitalach, w ośrodkach pomocy społecznej. Za wszystkich ludzi dobrej woli.

- Błogosław Ojcze wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym, ojcom, osobom konsekrowany oraz wszystkim świeckim, pragnącym służyć Tobie

- Miej w opiece Ojcze wszystkie rodziny, aby obecne kryzysy w świecie nie były plagą szerzących się rozwodów, rozpadających się rodzin, opuszczonych dzieci

- Ochroń Boże wszystkie dzieci w łonach matek, które chcą dokonać aborcji.

- Błogosław wszystkim małżeństwom przechodzącym kryzysy w związkach. Na mocy Sakramentu Małżeństwa, ratuj ich relację, miłość, jedność.

- Uwolnij Boże osoby uzależnione od nałogów, a także spętane duchowo. Przywróć im wolność dzieci Bożych

- Panie, Ty znasz pragnienia naszych serc, udziel nam tego, co jest dla nas dobre i zgodne z Twoją wolą

- Jezu, dodawaj nam siły abyśmy wiernie wypełniali Twoją świętą wolę

- Za małżeństwa żyjące w separacji, od lat z dala od siebie. Daj im Panie łaskę, aby mogli sobie wybaczyć wyrządzone krzywdy i zawalczyć o zatraconą miłość

- Za Kościół Święty, za Papieża i wszystkich dających świadectwo wiary. Aby swoją postawą nigdy nie zakrzywiali obrazu Chrystusa

- Dobry Boże, błogosław wszystkim nauczycielom, przełożonym, osobom sprawującym władzę, aby nie brakowało im Mądrości Bożej.

- Oddajemy Ci Panie naszych nieprzyjaciół oraz osoby, które szczególnie nas zasmucają, ranią, krzywdzą - niekiedy nie mając o tym świadomości

- Naucz nas Panie wybaczać. Daj nam ducha pokory i miłosierdzia

- Prosimy o dar spowiedzi dla wszystkich grzeszników, którzy albo nie znają wartości Sakramentu pojednania albo dobrowolnie od niego uciekają, nie wierząc w Boże Miłosierdzie

- Jezu, naucz nas modlić się, dziękować Bogu i adorować Go w każdej chwili naszego życia

- Proszę, by Pan uleczył moją niemoc, abym mogła zanim iść i cieszyć się życiem razem z Nim. Nawet jak nie będę miała gdzie głowy położyć tak jak On, to chcę być z Nim, tam gdzie On będzie chciał bym była

- Panie Jezu bądź z moją rodziną na drodze poznawania Ciebie. Przemień Nasze serca na wzór Twojego miłosiernego serca. Jezu Ty się tym zajmij

- Za wszystkie dusze w czyśćcu i o życie wieczne dla zmarłej Tatiany

- Panie Jezu proszę za wszystkich nauczycieli, wychowawców, tych którzy kształtują wiedzę i charakter młodych pokoleń - aby ich trud był wynagradzany wdzięcznością i realizacja w życiu przekazanych wartości. Proszę też by sami wychowawcy świecili stosownym przykładem

- W miesiącu szczególnie poświęconym modlitwie Różańcowej proszę spraw Jezu, by jak najwięcej osób odkryło i pokochało tę modlitwę. Dodawaj wytrwałości czcicielom Różańca, weź w opiekę osoby z koła Różańcowego w mojej parafii- zwłaszcza te które są zbyt schorowane by przyjść na spotkania

- Polecam Ci sprawę pielgrzymki która z powodu pandemii może się nie odbyć. Weź tę sprawę w swoje ręce. Ty zawsze masz najlepsze rozwiązania.

- Wprowadź do wiekuistej światłości tych, którzy odeszli. W tym miesiącu szczególnie polecam Ci dusze Sary, Adriana, Adama i Grzegorza. Proszę też o skrócenie mąk duszom w czyśćcu

- Wylewaj na nas swojego Ducha bez którego jesteśmy bezradni. Spraw byśmy nie marnowali daru łaski, by inni patrząc na nas mogli w nas dostrzec Chrystusa

- Miej w swojej opiece młodzież która w tym miesiącu przystąpi w mojej parafii do Sakramentu Bierzmowania. Spraw by ich wiara była rzeczywiście umocniona

- Proszę o nawrócenie osób, które odchodzą od Kościoła, które uważają że Bóg nie jest im potrzebny, którzy kpią z ludzi wierzących. Wyproś przemianę ich serc i poczucie prawdziwej łączności z Bogiem i Kościołem

- Polecam Ci osoby odpowiedzialne za porządek publiczny i wymiar sprawiedliwości.

- Powierzam Ci ludzi mediów aby mieli odwagę przekazywać rzetelne i sprawdzone informacje

- Proszę w intencji małej Alicji która potrącona przez samochód leży w stanie krytycznym. Nie pozwól my zgasło życie które dopiero się rozpoczyna lecz jeśli zechcesz powołać Ale do Siebie, daj nam także umiejętność przyjmowania Twoich wyroków

- Ofiaruje swój dar modlitwy za osoby żywe i umarłe, za które nikt się nie modli, nikt o nich nie pamięta. Weź w opiekę te rzeszę osamotnionych dusz i wypraszaj im to czego potrzebują A nie mają jak prosić

- Proszę w intencji osób żyjących w skrajnej biedzie aby na ich drodze stanęli ludzie wrażliwi i gotowi wesprzeć w trudnej sytuacji

- Polecam Ci ludzi którzy w pogoni za "idealnym" wyglądem kreowanym przez media niszczą sobie zdrowie, pozwól im dostrzec w sobie niepowtarzalne piękno które nie potrzebuje "ulepszenia"

- Polecam Ci osoby cierpiące na różne zaburzenia psychiczne. Dodawaj też wrażliwości tym, U którzy żartują z osób chorych umysłowo, abyś obdarzył ich łaską empatii i dojrzałego podejścia

- Uwrażliwiaj wszystkich wierzących na godne i pełne najwyższego szacunku przyjmowanie Sakramentów, zwłaszcza Eucharystii.Niech oprócz właściwej fizycznej postawy towarzyszy nam przede wszystkim stan łaski uświecajacej; czystej intencji, świadomość że przyjmujemy Sakramenty z miłości do Boga

- Panie dziękuję za dar nawiedzenia kopii cudownej ikony MB Jasnogórskiej w naszych domach. Przez przyczynę naszej Niebiańskiej Hetmanki, wylewaj zdroje łask na osoby które w tym miesiącu ugoszczą u siebie Maryję

- Otwórz bramy nieba dla bohaterskich matek, które wolały oddać swoje życie niż dokonać aborcji

- Przyjmij także do chwały Nieba tych którzy na przestrzeni wieków ofiarowali życie za wolność Ojczyzny. Spraw aby pamięć o ich bohaterstwie nie zaginęła oraz by w naszym kraju wciąż pozostały silne wartości, za które poświęcili się nasi przodkowie

- Proszę za osoby starsze, niedołężne byś Ty sam był pociecha w dźwiganiu ich krzyża choroby, samotności, podeszłego wieku. Poślij dla nich empatycznych i odpowiedzialnych opiekunów

- Roztaczaj swoją opiekę nad osobami które nie akceptują siebie, które były niedoceniane i psychicznie gnębione - aby zapewnione o Twojej miłości wiedziały że są cenne, niepowtarzalne, potrzebne i kochane

- Wzbudź łaskę żalu i szczerej poprawy dla zatwardziałych grzeszników

- Błogosław Lenie i całej modlitewnej wspólnocie. Pomnażaj jej charyzmaty i spraw by jak najwięcej osób natrafiających na stronę "Dziedziców" wyniosły błogosławione owoce.

- Obdarzaj potrzebnymi łaskami Anne, Dawida, Macieja, Helenę, Igora, Dawida, Pawła, Monikę, Przemysława

- Proszę Cię o powrót do zdrowia dla Leny

- Miej w swojej opiece Adriana który niszczy sobie życie narkotykami. Uwolnij go od nałogu i ukaz mu radość życia bez używek

- Okaz łaskę Paulinie, która pragnie zostać mamą a ze względu na swoją niepełnosprawność może mieć trudności z zajściem w ciążę

- Miej w opiece osoby wykorzystane i oszukane, także finansowo

- Proszę o szczęśliwy powrót osób zaginionych, uprowadzonych

- Otaczaj opieka kleryków którzy zaczynają swój rok formacyjny. Prowadź ich swoimi ścieżkami aby byli dobrymi kapłanami

- Otwórz na działanie swojej łaski i przemieniaj podejście rodziców, którzy nie chcą ochrzcić swoich dzieci; polecam szczególnie ojca małej Łucji

- umacniaj i pogłębiaj miłość u zakochanych par aby została szczęśliwie zwieńczona sakramentem małżeństwa

- polecam Ci tych którzy z rozmaitych powodów nie mogą uczestniczyć we Mszy i Sakramentach Świętych. Spraw aby jeśli to możliwe jak najszybciej zakosztowali w pełni Uczty Eucharystycznej

- powierzam Ci kraje w których panuje terroryzm, skrajna bieda, wyzysk i brak poszanowania praw ludzkich. Spraw aby zapanował w nich pokój ą ludzie żyli w godnych warunkach

Panie usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!

Amen

"Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9)"